Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1938 - 1939::27 April, 1939::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 27adh Abrán, 1939.

Thursday, 27th April, 1939.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. I láthair: Séamus Díolún (i gCeannas), Brian O Brádaigh, Seán Mac Cumhaill, Domhnall O hOgáin, Domhnall Mac Meanman, Peadar S. O Lochlainn, Domhnall O Ruairc agus Ristcárd Breathnach, Teachtaí.


3. Do hathchromadh ar bhreithniú na gCuntaisí Leithreasa i gcóir na bliana 1937-38. Críochnuíodh na Cuntaisí seo a leanas:—Oifig na gCoimisineirí Ioncuim, Pinsin Sean-Aoisc, Deolchairí Cúitimh Tabhartaisí agus Tiomanta Déirciúla, Measadóireacht agus Suirbhéireacht Teorann, Suirbhéireacht an Ordonáis, Oifig na nAnnálacha Puiblí, Gealtlann Dúndroma, Oifig an Aire Puist agus Telegrafa agus Fóirleathadh Nea-Shrangach.


4. Ceistníodh Liam O Briain (Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncuim), Liam Mac Gabhann (Rúnaí, Tabhartaisí agus Tiomanta Déirciúla), Seán O hIarfhlatha (Coimisinéir Luachála), Séamus O Muirgheasa (Oifig na n Annálacha Puiblí), Dr. G. W. Scroope (Gealtlann Dúndroma), Pádraig O hEigceartuigh (Rúnaí, An Roinn Puist agus Telegrafa), Tomás Dagg, C. S. Almond, Donnchadh O Seanachair (an Roinn Airgeadais) agus Seán O Meachair (Roinn an Stát-Chiste agus na h Iniúchóireachta).


5. Cuireadh an Coiste ar ath-ló ar 12.30 p.m.