Committee Reports::Report and Proceedings - Private Bill Standing Orders::25 November, 1931::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHO-CHOISTE.

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 25adh Mí na Samhna, 1931.

Wednesday, 25th November, 1931.

1. Chruinnigh an Có-Choiste ar 3 p.m.


2. I láthair: Domhnall O Muirgheasa, Teachta, Cathaoirleach; Proinnsias O Fathaigh, Aodh Law, Pádraig O Caoilte agus Liam Thrift, Teachtaí; Somhairle Brún, Séamus Dubhglas, Tomás Mac Eoin agus Mícheál O hAnnluain, Seanadóirí.


3. Do deineadh an Dréacht-Thuarasgabháil a thug an Cathaoirleach isteach do léigheamh den chéad uair agus den dara huair agus do haontuíodh lei.


Orduithe: A thuairisciú don dá Thigh dá réir sin.


4. Do críochnuíodh obair an Chó-Choiste ar 4.30 p.m.