Committee Reports::Report - Bank of Ireland Bill, 1929::30 May, 1929::Report

OIREACHTAS.

TUARASGABHAIL ON gCO-CHOISTE AR BHILLE BHANC NA hEIREANN, 1929.

REPORT OF THE JOINT COMMITTE ON THE BANK OF IRELAND BILL, 1929.

1. B’iad sa leanas baill an Ché-Choiste:—Domhnall O Muirgheasa, Teachta, Cathaoirleach: Máirtín Mac Donnchadha, Liam O Daimhin agus Seán O hAnnluain, Teachtaí; Tomás O Fearáin, Séamus O Móráin agus Mícheál O hAnnluain, Seanadóirí.


2. Do bhreithnigh an Có-Choiste an Bille Dé Céadaoin, 29adh Bealtaine agus Déardaoin, 30adh Bealtaine, 1929.


3. Tá an Có-Choiste á thuairisciú gur scrúdúiodar Roimhrá an Bhille agus gur dineadh chun sástachta dhóibh, na curtha-i-leith atá ann do chruthú; gur ghabhadar tríd an mBille agus gur dhineadar leasuithe air.


Sighnithe,


D. MORRISSEY,


Cathaoirleach an Chó-Choiste.


30adh Bealtaine, 1929.