Committee Reports::Report and Proceedings - Remuneration of the Cathaoirleach and Leas-Chathaoirleach::24 April, 1929::Report

TUARASGABHAIL.

Tar éis don Choiste Speisialta breithniú do dhéanamh maidir leis na dualgaisí a ghabhann le hoifigí an Chathaoirligh agus an Leas-Chathaoirligh agus maidir leis na suimeanna a híoctar leis na Cinn Comhairle nó na Cathaoirligh i bPárlimintí Thiarnais Chanada, na hAstráile, Thiarnais Zéalann Nua agus Aondacht na hAifrice Theas, molaid go ndéanfar feasta suim do réir £1,200 per annum d’íoc leis an gCathaoirleach agus suim do réir £750 per annum d’íoc leis an Leas-Chathaoirleach.


J. C. DOWDALL,


Cathaoirleach an Choiste.