Committee Reports::Report and Proceedings - Remuneration of the Cathaoirleach and Leas-Chathaoirleach::10 April, 1929::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE SPEISIALTA.

PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 10° Abrán, 1929.

Wednesday, 10th April, 1929.

1. Do chruinnigh ar Coiste Speisialta ar 12 nóin.


2. I láthair: Séamas Dubhdal (i gCeannas), Seosamh O Conghaile, Enrí Mac Aonghusa, Tomás O Luingeacháin, Seán O Maolruaidhe. Seán O Fearghail agus Brian O Ruaire.


3. Do chuaidh an Coiste Speisialta i gcomhairle.


4. Do thairg Einrí Mag Aonghusa go molann an Coiste Speisialta £1,200 per annum mar luach saothair den Chathaoirleach. Do thairg Brian O Ruaire £1,000 per annum mar luach saothair don Chathaoirleach.


Níor dineadh aon tairisgintí eile agus do chuir an Cathaoirleach an cheist chun an Choiste Speisialta.


Do vótáil i bhfabhar £1,200 per annum, Einrí Mag Aonghusa, Tomás O Luingeacháin, Seán O Maolruaidhe agus Seán O Fearghail; i bhfabhar £1,000 per annum Seosamh O Conghaile agus Brian O Ruaire.


Do chinn an Coiste Speisialta dá réir sin ar £1,200 per annum a mhola mar luach saothair don Chathaoirleach.


5. Do thairg Seán O Maolruaidhe go molann an Coiste Speisialta £750 per annum mar luach saothair don Leas-Chathaoirleach.


Ceist curtha, agus aontuithe.


6. Do chinn an Coiste Speisialta ar thuairisciú dá réir sin.


7. Do chríochnuigh an cruinniú ar 12.55 p.m.