Committee Reports::Report and Proceedings - Methodist Church in Ireland Bill, 1928::30 May, 1928::Report

OIREACHTAS.

TUARASGABHAIL ON gCO-CHOISTE AR BHILLE EAGLAIS NA METHODISTEACH IN EIRINN, 1928.

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE METHODIST CHURCH IN IRELAND BILL, 1928.

1. B’iad so leanas baill an Chó-Choiste:—Séamus Dubhglas, Senadóir, Cathaoirleach; Pádraig O Caoilte, Tadhg O Murchada agus Seán Mac Cumhail, Teachtai; Beircheart de Hochtún, Pádraig O Bráda agus Tomás O Luingeacháin, Seanadóirí.


2. Do bhreithnigh an Có-Choiste an Bille Dé Déardaoin, 3° Bealtaine, 1928.


3. Tá an Có-Choiste á thuairisciú gur scrúduíodar Roimhrá an Bhille agus gur dineadh, chun sástachta dhóibh, na curtha-i-leith atá ann do chruthú, gur ghabhadar tríd an mBille agus gur dhineadar leasuithe air.


4. Le linn an Bhille do bhreithniú bhí os a gcóir ag an gCó-Choiste tuairisc ar an mBille o Choimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomanta Déirciúla in Eirinn. Chífar sa bhFo-Scríbhinn conus a deighleáladh leis an mola atá sa tuairisc sin.


(Sighnithe),


JAMES G. DOUGLAS.


Cathaoirleach an Chó-Choiste.


Bealtaine, 1928.