Committee Reports::Report No. 02 - Procedure and Privileges (Office of Leas-Cheann Comhairle)::28 March, 1928::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 28adh Márta, 1928.

Wednesday, 28th March, 1928.

1. Do tháinig an Coiste le chéile ar 11.15 a.m. i Seomra Coiste a 106.


2. Bhí na baill seo leanas i láthair:—


An Ceann Comhairle (i gCeannas); Proinnsias O hAodhagáin, Gearóid O Beolláin, Brian Cúipéir, Eamon O Dúgáin, Peadar O Dubhghaill, Aodh O Floinn, Pádraig O Caoilte agus Liam Thrift.


3. Oifig an Leas-Chinn Chomhairle.


Do dineadh an memorandum a ullamhuigh an Cathaoirleach do chur fé thuille dhíospóireachta. Do socruíodh Dreacht-Thuarasgabháil d’ullamhú agus do chur timpeal ag na baill roimh an chéad chruinniú eile den Choiste.


6. Do cuireadh an coiste ar ath-ló ar 12.45 p.m.