Committee Reports::Interim Report and Final Report - Shop Hours (Drapery Trades, Dublin and Districts) (Amendment) Bill, 1925::16 December, 1925::Orders of Reference

ORDUITHE TAGARTHA.

26 Mí na Samhna, 1925:—“Go gcuirtear an Bille Uaireanta Siopaí (Trádálanna an Eadaigh i gCathair agus i gCeanntair Bhaile Atha Cliath) (Leasú), 1925, chun Coiste Speisialta d’aon Teachta déag, a ainmneofar ag an gCoiste Roghnathóireachta, mórsheisear do bheith mar quorum don Choiste.”


3 Mí na Nodlag, 1925:—Do hainmníodh da réir sin Coiste ar a bhfuil Brian Cúipéir, Eoghan O Dochartaigh, Tomás O hAonghusa, Tomás Mac Eoin, Pádraig O Maoil Mheana, Tomás de Nógla, Seóirse de Bhulbh, Parthalán O Conchubhair, Máirtín O Conalláin, Máirtín O Rodaigh agus Liam Thrift.


17 Mí na Nodlag, 1925:—Orduithe, (1) Go mbeidh sé de chomhacht ag an gCoiste Speisialta fios do chur ar dhaoine, ar pháipéirí agus ar bhreacacháin, agus fínnéacht do ghlaca ar nithe a bhaineann leis an mBille; agus (2) Go dtuairisceoidh an Coiste don Dáil an dháta nách déanaí ná an 16adh Feabhra, 1926.


CLÁR.


 

leathanach

1.

Orduithe Tagartha

...

...

iii

2.

Tuarasgabhála an Choiste:—

 

 

Tuarasgabháil Interim

...

iv

 

Tuarasgabháil Deiridh

...

v

3.

Imeachta an Choiste

...

...

vi

4.

Liost na bhFínnithe

...

...

xvi

5.

Miontuairiscí na Fínnéachta

1

6.

Fo-Scríbhinní

...

...

...

57